Privacy

Wet bescherming

Vanaf 1 september 2001 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens van kracht. De nieuwe wet biedt een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt Gevelreiniging-weetjes.nl zich aan deze wet. We hechten veel waarde aan uw privacy.

Doel

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Gevelreiniging-weetjes.nl alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt heeft. Dat is het aanvragen van offertes.

Bescherming tegen verdere verspreiding

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan die bedrijven verstrekt waarvan u een offerte wilt ontvangen. Verdere verspreiding laten wij niet toe.

Geheimhouding

De medewerkers van Gevelreiniging-weetjes.nl en de medewerkers van bedrijven bij wie u de offertes aanvraagt hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Allen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in de beveiligde databank van RackSpace.

Recht van inzage en correctie

U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die Gevelreiniging-weetjes.nl over u in bezit heeft. U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat door Gevelreiniging-weetjes.nl op uw computer geplaatst wordt. Dit doen we, omdat Gevelreiniging-weetjes.nl af en toe van lay-out veranderd. Om ervoor te zorgen dat u steeds op dezelfde website terecht komt slaan we via de cookie uw IP nummer op.

Wijzigingen in deze Privacy policy

Deze privacy policy geldt vanaf 15 december 2004 en kan slechts door Gevelreiniging-weetjes.nl worden gewijzigd. Wordt de privacy policy gewijzigd, dan zullen wij u daarover informeren via deze website op de homepage.

Vragen en contact

Heeft u vragen over deze Privacy Policy dan kunt u contact met ons opnemen.

Privacy
Beoordeel dit artikel